Disclaimer

Disclaimer voor www.highteacompleet.nl, High Tea Compleet (Focused2Create)
High Tea Compleet is een handelsnaam/webconcept van Focused2Create. Fosuced2Create (Kamer van Koophandel: 58801944), hierna te noemen 'highteacompleet.nl', verleent u hierbij toegang tot www.highteacompleet.nl ("de Website") en nodigt u uit o.a. de restaurants met prijzen, recensies en adressen online te bekijken. Highteacompleet.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Highteacompleet.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Highteacompleet.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten en diensten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Highteacompleet.nl. High Tea Compleet sluit expliciet aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik, op welke wijze dan ook van de site Highteacompleet.nl of andere producten die op welke wijze dan ook in verband staan met de website. Mocht u een onjuistheid aantreffen op Highteacompleet.nl, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen zodat wij deze onjuistheid kunnen wegnemen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Highteacompleet.nl en haar licentiegevers. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Highteacompleet, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. In geval wijziging van onze disclaimer nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.